Download Driftsbudget 2015 Download Årsrapport 2014

  GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ebeltoft Antenneforening
Mandag 16. marts 2015 kl. 19.00 i  Judogården, Nedergade 40, Ebeltoft
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

Valg af dirigent


Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse.


Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og godkendelse af opkrævning af driftsbidrag.


Eventuelle forslag


Valg af bestyrelse

På valg er efter tur:
a) Knud Chr. Jensen (Villig til genvalg)
b) Vibeke Wandahl-Bundesen (Villig til genvalg)
c) Thomas Helligsø (Villig til genvalg)
d)  Lars Clement (Villig til genvalg)

Valg af bestyrelsessuppleant:

Efter tur afgår: Leif Hoel


Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant


Valg af revisionsfirma


Eventuelt.


Bestyrelsen

 

 

HAR DU TEKNISKE PROBLEMER MED MODTAGELSEN AF FORENINGENS SIGNALER VIL EN REPRÆSENTANT FRA STOFA VÆRE TIL STEDE FRA KL. 18.15 TIL HJÆLPE MED SPØRGSMÅL OM DET.

Lav din egen hjemmeside med mono.net